Πέμπτη, Μαρτίου 22, 2018


Αποτέλεσμα εικόνας για ο σικελιανος σιβυλλα

Ο Σικελιανός κατά του φασισμού

ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
 avgi.gr

Το φοβερό ερπετό, θα τ’ αναγκάσει [ο Απόλλων] Να δαγκωθεί με τα ίδια του τα δόντια Και να χαθεί απ’ το ίδιο του φαρμάκι!   Είναι η προφητεία της φρικτής τιμωρίας και του...
 Το φοβερό ερπετό, θα τ’ αναγκάσει [ο Απόλλων]
Να δαγκωθεί με τα ίδια του τα δόντια
Και να χαθεί απ’ το ίδιο του φαρμάκι!
Είναι η προφητεία της φρικτής τιμωρίας και του αναπόφευκτου τέλους που εγγυώνται οι χθόνιες δυνάμεις μέσω του χρησμικού λόγου της Σίβυλλας (Σίβυλλα, στχ. 1251-1253).
Ο Άγγελος Σικελιανός, συχνά, αναζητούσε στον αρχαίο μύθο απαντήσεις του δικού του ιστορικού παρόντος. Η αγωνία των λαών από την επέκταση του φασισμού και κυρίως η υποδούλωση της Ελλάδας από τον γερμανικό ναζισμό, τον κάνει να επιδιώκει με μεγαλύτερη ένταση την επικοινωνία με τον αρχαίο μύθο. Στην τραγωδία Σίβυλλα (δημοσίευση και έκδοση 1944, γραφή 1940), ο μύθος είναι ένας τρόπος γνώσης ή αυτογνωσίας του σύγχρονου ιστορικού ανθρώπου. Η Σίβυλλα προφητεύει την νίκη μόνο όταν πλήρως αφυπνισθεί ο λαός, δηλαδή όταν αυτός αποκτήσει την μνήμη του ρόλου που είχε στον μύθο: το ρόλο του πρωτοπόρου.
Η Σίβυλλα καλύπτει θεμελιακά ζητούμενα της σικελιανικής κοσμοθεωρίας: μύθο, ιστορία, απελευθέρωση του ανθρώπου, πολιτική ελευθερία, οικουμενικότητα. Αυτά τα βρίσκουμε στον τρόπο που εκτυλίσσεται η «ιστορία» στο έργο. Παρακολουθούμε μια πορεία αποκατάστασης της διασαλευθείσας σχέσης του ανθρώπου (φασισμός) με τον μύθο. Αναδεικνύεται μια σχέση «ανάβασης» προς τον αρχαίο μύθο, προς την κατάσταση της βαθιάς ενότητας του σύμπαντος (οικουμενικότητα).
Η μυθική επένδυση της σύγχρονης πολιτικής αγωνίας χρησιμοποιεί την παράδοση του Μαντείου των Δελφών και, ιδιαίτερα, μια κρίσιμη στιγμή της παρακμιακής του πορείας: την επίσκεψη του αυτοκράτορα Νέρωνα, το 66 μ. Χ. Να σημειωθεί ότι η επιλογή των Δελφών γίνεται γιατί στο μαντείο τους συνυπάρχουν οι δύο κοσμογονικές θεότητες, ο Διόνυσος και ο Απόλλων. Αρα και η Σίβυλλα είναι ιέρεια και των δύο θεοτήτων, όπως και μορφοποίηση της ενότητας ιστορίας και μύθου, ενότητας κληρονομημένης από την παράδοση. Αντίθετα, στο πεδίο της ιστορίας βρίσκεται η επιλογή ενός περιστατικού από την ρωμαϊκή ιστορία -της επίσκεψης του Νέρωνα- που συνδέεται με φαινόμενα βίας. Ο Νέρων συνιστά την «ύβριν» και εμφανίζεται σε έναν ρόλο «τερατωδώς διεστραμμένου χαρακτήρα», κατά τον Schopenhauer, όπου παρομοιάζεται με φίδι και ως τέτοιος έχει το μέλλον του Πύθωνα, της πρώτης δρακοντοκτονίας με ήρωα τον θεό Απόλλωνα. Γι’ αυτό και ο χρησμός προφητεύει την έγερση και νίκη του νέου δρακοντοκτόνου ήρωα, του λαού, που σκοτώνει το «φοβερό ερπετό», τον Νέρωνα-φασισμό.
Ο Σικελιανός σκέφτεται την αναβίωση του αρχαίου τραγικού πνεύματος μέσω της μυθοποίησης της ιστορίας, δηλαδή της επικοινωνίας των δύο ανθρωπολογικών περιοχών, του μύθου και της ιστορίας. Οι απόψεις του συναντούν ανάλογες αντιλήψεις που πυροδότησαν τα πνεύματα στην Ευρώπη, προς το τέλος του 19ου αιώνα. Πρώτος ανάμεσα σε άλλους, ο Nietzsche που πίστευε στο «τελειωτικό τέρμα των δυο ενστίκτων, του απολλώνιου και του διονυσιακού» και προέτρεπε τους ομοεθνείς του «τολμήσετε τώρα να είσθε τραγικοί άνθρωποι» κι ακόμη «πρέπει να συνοδεύσετε την διονυσιακή πομπή από τις Ινδίες ώς την Ελλάδα». Η λυτρωτική επιστροφή του Διονύσου -όχι μόνο στον Nietzsche- εμπνέει διορθωτικές και λυτρωτικές προσδοκίες και στο πεδίο της ιστορίας. Αυτό δεν είναι μια απλή αισθητική κατηγορία αλλά διαμορφώνει μια στάση ζωής. Η αντιστασιακή διανόηση στην χώρα μας ανέδειξε αυτή την διάσταση στην Σίβυλλα.
Στο έργο η επιστροφή του Διονύσου σημαίνει την μορφοποίηση μιας «περιπέτειας», κατά τον αριστοτελικό κανόνα, δηλαδή την περιπέτεια από την άγνοια (ιστορία: όταν οι άνθρωποι ακολουθούν τον Νέρωνα-φασισμό) στην ανα-γνώριση (μύθος: η Σίβυλλα ως οδηγός). Δεν είναι χωρίς σημασία ότι η δομή του κειμένου της Σίβυλλας -πέρα από την εκφραστική των υψηλών τόνων, την επισημότητα του λόγου, την μνήμη των χαρακτήρων και των παθών τους του Αισχύλου- πλησιάζει την δομή ενός πολυφωνικού κειμένου, έντονα διαλογικού και, τελικά, χορικού. Θα λέγαμε μάλιστα ότι φαίνεται να ακολουθεί την οργάνωση μιας ρυθμικής σύνθεσης, που ξεκινάει με μακρόπνοα αφηγηματικά μέρη, συνεχίζεται με λυρικούς ύμνους στην μορφή ορατορίων με συνοδεία οργάνων, με διαλόγους που σταδιακά γίνονται ταχύτεροι και σε ορισμένες στιγμές παίρνουν την μορφή της στιχομυθίας και κατευθύνεται προς το τελος ανεβάζοντας συνεχώς τους ρυθμούς και την λυρική έξαρση ώς τον τελικό θριαμβικό ύμνο, με την συνοδεία όλων των οργάνων σε μια συμφωνία κρουστών και ξύλινων πνευστών. Το ρυθμικό σχήμα μας δημιουργεί την εντύπωση ενός μουσικού έργου, που αναδεικνύεται περισσότερο κατά την σκηνική παράσταση, με την συμβολή του ακουστικού και θεαματικού στοιχείου. Εξάλλου το ίδιο το θέμα του έργου εμπεριέχει την σχέση με την μουσική, αφού συνθέτει τις πιο παλιές μυθικές παραδόσεις της μουσικής: την παράδοση του απολλώνιου και του διονυσιακού μύθου, δηλαδή την παράδοση που κατεξοχήν συμβολίζει την τέχνη της μουσικής. Πιο κοντά σε αυτή την σχέση, φέρνουν οι ύμνοι της Σίβυλλας, που εκτελούνται από τους Λειτουργικούς Χορούς, και από τον παιάνα. Ας θυμηθούμε, εδώ, ότι πολλά μουσικά έργα, την ίδια περίπου εποχή, εμπνέονται από τον αρχαίο μύθο, όπως το Oedipus Rex (σε κείμενο του A. Cammus) Apollon-Musagét του Stravinsky. Ο ήχος στις λέξεις του Σικελιανού είναι μέρος του νοήματός τους και πάνω σε αυτή την σχέση θεμελιώνεται η δομή των εικόνων και των παρομοιώσεων. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι «σκοτεινοί» ήχοι των χρησμικών στίχων της Σίβυλλας ή οι υγροί ήχοι για να αποδοθεί το σύρσιμο του φιδιού- Νέρωνα (φασισμού).
Η Σίβυλλα καταγράφει την αγωνία του ιστορικού ανθρώπου να βρει την ισορροπία του πολιτισμού του, να βρει το μέτρο της συμφιλίωσης όλων των όντων. Καταγράφει, ίσως, και μια πρόταση: της δημιουργίας νέων μύθων, οι οποίοι αφομοιώνουν την εκάστοτε νέα εμπειρία και ως προς αυτό το τελευταίο μπορεί να αναγνωσθεί ως ένας τρόπος βαθιάς συναίσθησης του κόσμου, της κοσμολογικής του προέλευσης και της ποιητικής-προφητικής του χάρης.
Η Γεωργία Λαδογιάννη διδάσκει Νεοελληνική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αποτέλεσμα εικόνας για ο σικελιανος σιβυλλα βιβλιοΣίβυλλα (τραγωδία) - Βικιπαίδεια

Πικρή αλήθεια: "Όταν κατέρρευσαν τα σοσιαλιστικά καθεστώτα, κατέρρευσε και μια ισορροπία που υπήρχε"Πέτρος Μάρκαρης: «Ζούμε με τους βρικόλακές μας»


«Ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας των συνεπειών του 20ού. Οταν κατέρρευσαν τα σοσιαλιστικά καθεστώτα, κατέρρευσε και μια ισορροπία που υπήρχε, έστω κι αν αυτή ήταν ισορροπία τρόμου», λέει ο Ελληνας συγγραφέας.
Συγγραφέας, μεταφραστής, μελετητής του έργου του Μπέρτολτ Μπρεχτ και σεναριογράφος του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ο Πέτρος Μάρκαρης (γεν. 1937) είναι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα. Πολυμεταφρασμένος (τα βιβλία του κυκλοφορούν σε 19 γλώσσες) και πολυβραβευμένος, μέσω της αστυνομικής πλοκής αποτυπώνει τολμηρά την ελληνική πραγματικότητα. Τίποτα, όμως, δεν είναι άσπρο μαύρο στη γραφή του Μάρκαρη, δεν υπάρχουν δίπολα, ούτε μανιχαϊστικοί τρόποι ανάγνωσης της κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης, όλα είναι σύνθετα αλλά κατανοητά. Αυτό είναι, ίσως, και το κλειδί της επιτυχίας των βιβλίων του εντός και εκτός συνόρων. Αν, λοιπόν, υποθέσουμε πως η λογοτεχνία είναι και μια μορφή δράσης, τότε ο Πέτρος Μάρκαρης έχει βρει τον τρόπο να προκαλεί ερωτήματα και να προβληματίζει σε μια εποχή όπου συγκρατούμε και κατανοούμε, πια, μόνον αυτό που προσδοκούμε.
Η συζήτησή μας πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του νέου του μυθιστορήματος, με τίτλο «Σεμινάρια φονικής γραφής» από τις εκδόσεις «Γαβριηλίδης».
– Ενα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά των μυθιστορημάτων σας είναι πως η ελληνική ιστορία είναι πάντοτε παρούσα άλλοτε εμφανώς και άλλοτε με έναν υπόγειο τρόπο. Γιατί; Ποια είναι τα θέματα που αφήσαμε άλυτα ή ακόμα και ανέγγιχτα;
– Υπάρχει μια τάση στην Ελλάδα την οποία, εγώ, επειδή είμαι μέτοικος, δεν καταλαβαίνω… Δεν καταλαβαίνω γιατί εμείς στην Ελλάδα αποφεύγουμε να αντιμετωπίσουμε την ιστορία μας και τα προβλήματα που προέκυψαν από την Ιστορία και προτιμάμε να τα αντιπαρερχόμαστε με την εύκολη δικαιολογία «ε, εντάξει, τώρα αυτό πέρασε». Δεν περνούν όμως αυτά. Επανέρχονται, είναι εγκατεστημένα και, στον βαθμό που δεν γίνεται η επεξεργασία τους, λειτουργούν μέσα στο κοινωνικό σώμα σε όλα τα επίπεδα από το προσωπικό μέχρι το πολιτικό ως ένα είδος βρικολάκων.
Δηλαδή ζούμε με τους βρικόλακες της ιστορίας μας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ όχι μόνο τη σημερινή πραγματικότητα αλλά και γενικότερα τη διαμόρφωσή μας ως πολιτών αλλά και ως ανθρώπων, οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν πως τα λάθη του παρελθόντος επηρεάζουν και ώς έναν μεγάλο βαθμό κατευθύνουν το παρόν μας. Αυτό είναι ένα ζήτημα στην Ελλάδα τεράστιο. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα εάν δεν πάω πίσω τουλάχιστον από την εποχή του Εμφυλίου μέχρι σήμερα και αυτά που πέρασε η Ελλάδα. Αυτά είναι τραύματα στο σώμα της κοινωνίας, τα οποία αν δεν θεραπευτούν θα είναι πάντα εκεί.
– Ο Μαρξ κάπου λέει πως οι άνθρωποι δημιουργούν την ίδια τους την ιστορία, τη δημιουργούν όμως, όχι όπως τους αρέσει, όχι μέσα σε συνθήκες που οι ίδιοι διαλέγουν, μα μέσα σε συνθήκες που υπάρχουν άμεσα, που είναι δοσμένες και που κληροδοτήθηκαν από το παρελθόν. Αν, λοιπόν, ο 20ός αιώνας ήταν κυρίως ο αιώνας της δράσης σε όλα τα επίπεδα, ο νέος αιώνας είναι –τουλάχιστον μέχρι στιγμής– ο αιώνας των συνεπειών;
– Ως ένα ορισμένο σημείο ο νέος αιώνας είναι ο αιώνας των συνεπειών, αυτό είναι αλήθεια. Είναι όμως ο αιώνας των συνεπειών του 20ού αιώνα. Διότι ο 20ός είναι ο αιώνας των συγκρούσεων: Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Σοβιετική Επανάσταση, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η τεράστια σύγκρουση που λεγόταν Ψυχρός Πόλεμος. Αυτές οι τέσσερις συγκρούσεις σημάδεψαν τον 20ό αιώνα και ουσιαστικά θα μπορούσα να μιλήσω σε αυτό το επίπεδο για έναν εμφύλιο ιδεολογιών.
Ας είμαστε ειλικρινείς. Οταν κατέρρευσαν τα σοσιαλιστικά καθεστώτα, κατέρρευσε και μια ισορροπία που υπήρχε, έστω και αν αυτή ήταν μια ισορροπία τρόμου, με την έννοια ότι «φοβόταν ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη». Αυτό που έμεινε ήταν η κυριαρχία του ενός. Αυτή, όμως, η κυριαρχία έβγαλε, όπως και στους ανθρώπους, τα χειρότερα χαρακτηριστικά που είχε μέσα της αυτή η ιδεολογία. Ας μη γελιόμαστε, ατέλειες έχουν όλα τα συστήματα, ατέλειες έχει το σοσιαλιστικό, ατέλειες έχει και το καπιταλιστικό και τα δύο συστήματα, όπως όλα τα ανθρώπινα, είναι ατελή. Η επικράτηση του ενός παραμέρισε την ενασχόληση και την έρευνα πάνω στις ατέλειες αυτές και εγκατέστησε ένα μοντέλο το οποίο δεν ήταν καν μοντέλο του 20ού αιώνα, ήταν μοντέλο του καπιταλισμού χωρίς κανόνες, που ήταν έργο του 19ου αιώνα και όχι του 20ού.
Η κατάρρευση όμως αποδέσμευσε εκείνες τις υπόγειες δυνάμεις που ήταν εν υπνώσει στο σύστημα. Γιατί τώρα είπαν δεν χρειάζεται να φοβόμαστε ή να φυλαγόμαστε από τον άλλον, άρα να το πω απλά, τώρα ξεσαλώνουνε. Ζούμε στον 21ο αιώνα ακριβώς αυτή την κατάσταση του ξεσαλώματος. Αυτό ζούμε. Και αυτό ουσιαστικά έχει καταστροφικές συνέπειες. Η πρώτη μεγάλη ζημιά ήταν η κατάρρευση, μέσα από αυτή την επικράτηση, της ευρωπαϊκής Αριστεράς. Τι έκανε η ευρωπαϊκή Αριστερά σε όλο τον 20ό αιώνα; Κυνηγώντας το ανέφικτο, που ήταν ο σοσιαλισμός, κατακτούσε το ενδιάμεσο εφικτό, που ήταν τα δικαιώματα των εργαζομένων, η απελευθέρωση της κοινωνίας, η κοινωνική ασφάλεια και η ασφάλιση των εργαζομένων, όλα αυτά τα κατέκτησαν δυνάμεις που ήταν ενάντια στο σύστημα και το πολεμούσαν για να κατακτήσουν το ανέφικτο, που ήταν ο σοσιαλισμός.
– Τραμπ, απενοχοποίηση της Ακροδεξιάς και επικράτησή της στην Ευρώπη. Μήπως ζούμε την ιστορική στιγμή όπου τρόφιμοι ανέλαβαν τη διοίκηση του ασύλου;
– Ο Μαρξ είπε κάποτε πως η Ιστορία επαναλαμβάνεται δύο φορές την πρώτη ως τραγωδία και τη δεύτερη ως φάρσα. Η απάντηση η δική μου είναι, όντως, η Ιστορία επαναλαμβάνεται δύο φορές αλλά και τις δύο ως τραγωδία. Η φάρσα δεν υπάρχει διότι αυτή τη στιγμή με την άνοδο της Ακροδεξιάς, με την άνοδο του Τραμπ, εγώ βλέπω πάλι να δημιουργούνται οι συνθήκες εκείνες οι οποίες τον 20ό αιώνα δίχασαν τόσο πολύ την Ευρώπη, που την έφεραν στον πόλεμο, να δημιουργούνται ξανά, και μένα αυτό είναι ο τρόμος μου.
– Και βλέπουμε αυτό να συμβαίνει και σε πολύ πυκνό ιστορικό χρόνο...
– Ναι, βλέπω αυτή τη στιγμή ότι δημιουργείται το ίδιο περιβάλλον, ο ίδιος διχασμός, οι ίδιες εικόνες οι οποίες οδήγησαν την Ευρώπη στην καταστροφή. Γι’ αυτό λέω δύο φορές αλλά ως τραγωδία. Το ίδιο ήταν ο Α΄ και Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν δύο φορές τραγωδία, δεν υπάρχει φάρσα, ποια φάρσα...
– Και οι ποιητές τι χρειάζονται σ’ έναν μικρόψυχο καιρό;
– Φοβερός στίχος. Το πρόβλημα και με τη λογοτεχνία και με την ποίηση είναι ότι ο κάθε συγγραφέας ή καλλιτέχνης όταν ξεκινάει έχει την ψευδαίσθηση ότι η τέχνη, η ποίηση και η λογοτεχνία μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Είναι μια ψευδαίσθηση ή αυταπάτη η οποία δεν ισχύει. Ενας καλλιτέχνης ή ένας συγγραφέας δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.
– Τον διαβρώνει όμως.
– Μπορούν να βοηθήσουν τον θεατή ή τον αναγνώστη να θέσει τα σωστά ερωτήματα για τη ζωή, την κοινωνία, την πραγματικότητα. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά της τέχνης και της λογοτεχνίας στον κόσμο. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι αυτός ο τρόπος λειτουργίας προϋποθέτει μια κοινωνία η οποία παράγει ερωτήματα, διότι, μη νομίζεις, τα ερωτήματα δεν κάθονται μέσα σου, η κοινωνία σε οδηγεί να βάλεις ερωτήματα, να πεις γιατί αυτό είναι έτσι, γιατί εκείνο είναι αλλιώς, άρα η λειτουργία του καλλιτέχνη και του λογοτέχνη εξαρτώνται από την παραγωγικότητα ερωτημάτων της κοινωνίας. Αν η κοινωνία δεν είναι παραγωγική, ο καλλιτέχνης την έβαψε.
– Αυτός είναι ο θίασός μας ….
– Κοίταξε να δεις εγώ τον Σεφέρη γιατί τον λατρεύω, γιατί έλεγε, έγραφε στίχους οι οποίοι ήταν φοβερά εύστοχοι όχι ως ωραίοι στίχοι αλλά ως βαθύτερος στοχασμός. Ο Σεφέρης ήταν ένας ποιητής ο οποίος υπέφερε πάρα πολύ με την Ελλάδα. Αυτό που είπε κάποτε, όπου κι αν πάω η Ελλάδα με πληγώνει, ήταν πραγματικό, τον πλήγωνε. Δεν ήταν άνθρωπος που σ’ το έδειχνε αλλά μέσα του βαθιά υπέφερε. Κάποια στιγμή είπε αυτό, αυτός είναι ο θίασος, μ’ αυτόν θα παίξουμε και είναι πάρα πολύ σοφό, γιατί να λες οι Ελληνες είναι αυτό, οι άλλοι είναι αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Εληξε.
– Και εσείς θα μπορούσατε να πείτε στην Ελλάδα ζω, αυτά είναι τα μεγέθη, μέχρι εδώ, έτσι θα παίξω, δεν το κάνατε...
– Οχι, ούτε ο Σεφέρης το έκανε αυτό... Εδώ είναι το κουμπί, η αποδοχή να εμπεριέχει και τη δυναμική της αλλαγής ταυτόχρονα. Αποδέχομαι αλλά και θέλω να αλλάξω. Αποδέχομαι ότι αυτή είναι η πραγματικότητά μου, αλλά αυτό δεν πρέπει να με αποτρέψει από το να θέλω να την αλλάξω.
«Έγραψα το νέο μου μυθιστόρημα για να ξεθυμάνω την οργή μου»
– Έχετε γράψει ποτέ ποίηση; Υπάρχει κάτι στο συρτάρι;
– Όχι. Στην αρχή, όταν ήμουν παιδί, έγραψα ένα-δυο ποιήματα. Μ’ έφαγε μετά η πεζογραφία, δηλαδή το θέατρο βασικά.
– Υπάρχει μια λέξη που αγαπάτε;
– Είναι τόσo πολλές που είναι πολύ δύσκολο να σου πω ποια λέξη αγαπάω και ξέρω γιατί δεν μπορώ να το πω. Είμαι βουτηγμένος μέσα στις γλώσσες. Πολλές φορές η αξία τους βρίσκεται στον άνθρωπο για τον οποίο δημιουργούνται. Να σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα σημείο στον «Φάουστ» όπου ο Μεφιστοφελής λέει στον Φάουστ επί λέξει μεταφρασμένο: «Το αίμα είναι ένας όλως ιδιαίτερος χυμός». Εγώ το μετέφρασα και είπα: «Το αίμα είναι ένας χυμός περιωπής». Αυτό το περιωπής το αγάπησα πολύ. Το αγάπησα πάρα πολύ. Με την ίδια λογική υπάρχουν λέξεις οι οποίες προκύπτουν και τις αγαπώ, δηλαδή μέσα από τον ειρμό που έρχονται και μου κάθονται τη στιγμή που γράφω ή τη στιγμή που μεταφράζω, κυρίως όταν μεταφράζω, ακόμα περισσότερο.
– Και νιώθετε αυτή τη δύναμη των λέξεων;
– Αν τη νιώθω; Μες στο πετσί μου. Λοιπόν, οι λέξεις επειδή είναι ζωντανοί οργανισμοί έχουν μια δυναμική, φοβερή πολλές φορές έως και καταστροφική, έχουν όμως και την αδυναμία που έχουν όλα τα ζωντανά όντα.
– Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο σας βιβλίο. Μπορείτε να μας πείτε δυο λόγια γι’ αυτό;
– Πολλές φορές, για να αποφασίσω να χειριστώ μυθιστορηματικά ένα θέμα, πρέπει να γίνω πρώτα έξαλλος μαζί του. Το μυθιστόρημα που κυκλοφορεί τώρα με τίτλο «Σεμινάρια Φονικής Γραφής» το έγραψα για να ξεθυμάνω την οργή μου. Εντούτοις, επειδή το προηγούμενο μυθιστόρημά μου ξεκινάει ανάλαφρα, αλλά έχει μια πικρή εξέλιξη, θέλησα αυτό το μυθιστόρημα να έχει περισσότερο σαρκασμό και ειρωνεία.
Τα «Σεμινάρια Φονικής Γραφής» πραγματεύονται ένα πολύ επίκαιρο θέμα, αλλά με ύφος ειρωνικό και ενίοτε σατιρικό. Ως τώρα η ειρωνεία και η σάτιρα στα μυθιστορήματά μου περιορίζονταν στις διαπροσωπικές σχέσεις. Στα «Σεμινάρια Φονικής Γραφής» επιχειρώ να δω από σατιρική σκοπιά ένα –για μένα– πολύ σοβαρό θέμα.
Iσως αυτό να σχετίζεται και με μια έλλειψη που αισθάνομαι όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης: την έλλειψη αυτοσαρκασμού. Οι παλαιότεροι είχαν το ταλέντο και το θάρρος να αυτοσαρκάζονται. Oλος ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος και η επιθεώρηση είχαν ως κινητήριο μοχλό τον αυτοσαρκασμό. Σήμερα ο αυτοσαρκασμός έχει εξαφανιστεί, η επιθεώρηση δεν υπάρχει και τη θέση τους πήρε η σοβαροφάνεια. Αυτό με ενοχλεί αφόρητα.
_______________________
Η ιδανική Κλασική Moυσική για  διάβασμα ενός ατμοσφαιρικού   θρίλερ

DARK CLASSICAL MUSIC Classical Music for Horror Atmosfere 1. Bach - Toccata and Fugue in D Minor 2. Verdi - Dies Irae (02:40) 3. Beethoven - Symphony No. 5 in C Minor Op. 67 (04:37) 4. Beethoven - Coriolan: Overture (11:54) 5. Beethoven - Symphony No. 7 in A Major Op. 92 (19:14) 6. Mozart - Requiem: Tuba Mirum (27:00) 7. Handel - Rinaldo: Act II «Lascia Ch'io Pianga» (27:50) 8. Brahms - Tragic Overture Op. 81 (33:00) 9. Wagner - Ride of the Valkyries (46:00) 10. Beethoven - Egmont: Overture (52:00) 11. Mozart - Symphony No. 40 - 1st movt (01:01:00) 12. Tchaikovsky - Nutcracker: Dance of the Sugar Plum Fairy (01:09:00) 13. Pauperes Milites Christi (01:10:00)

Πιστεύω εις ένα κοσμικό κράτος, χωρίς «Πατέρες» και «Παντοκράτορες»

Χθες, Τρίτη, 20 Μαρτίου, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας,σε έκτακτη συνεδρίασή της, ακύρωσε την υπουργική απόφαση του τέως υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη, με την οποία άλλαξε ο τρόπος διδασκαλίας των Θρησκευτικών.Το ΣτΕ έκρινε πως η νέα διδασκαλία των θρησκευτικών «είναι ικανή να παρέμβει στον ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των μαθητών που δεν διαθέτουν την κριτική αντίληψη των ενηλίκων και να τους εκτρέψει από την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση».

Σύμφωνα λοιπόν με τους δικαστές, το νέο πρόγραμμα σπουδών παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις ως προς το περιεχόμενο της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας, καθώς στη νέα διδασκαλία των θρησκευτικών "δεν γίνεται αναφορά στην Αγία Ομοούσιο και Αδιαίρετο Τριάδα την οποία επικαλούνται στην επικεφαλίδα τους όλα τα Ελληνικά Συντάγματα και στη Γ΄ τάξη του Δημοτικού ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται ως ξένος, ως προσδοκώμενος Μεσσίας, ως δάσκαλος που όλοι θαυμάζουν, ως αγαπημένος φίλος, όχι όμως ως Σωτήρας του κόσμου."

«Είστε άθεοι, μη μιλάτε για την εκκλησία», είχε πει πριν από λίγους μήνες –στη Βουλή- απευθυνόμενος σε αριστερούς βουλευτές, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου. Ένα νομοσχέδιο στο οποίο οι αναφορές για την εκκλησία από Βουλευτές της ΝΔ και της Χρυσής Αυγής είχαν την τιμητική τους. Το ίδιο είχε συμβεί και με το σύμφωνο συμβίωσης, το ίδιο συμβαίνει τώρα και με το θέμα της ονομασίας της πΓΔΜ και το νομοσχέδιο για τη φαρμακευτική κάνναβη. Την ίδια στιγμή, ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος δηλώνει πως αν είχε όπλο θα σκότωνε τους ομοφυλόφιλους, η ΝΔ και η Χρυσή Αυγή, έχουν πάρει εργολαβία τις αναχρονιστικές θέσεις της Ιεράς Συνόδου και ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ανήμπορος να αντιδράσει, βρίσκεται έρμαιο της αδερφότητας της Χρυσοπηγής και του ακροδεξιού παρακράτους που εκτείνεται από τους ακραίους ιεράρχες και τρομοκράτες εθνικιστές μέχρι τις παρυφές (;) της ΝΔ.
Αντί η κρίση να μας κάνει σοφότερους, πιο αποφασισμένους και πιο ριζοσπάστες, συντηρητικοποίησε κι άλλο την κοινωνία.
Ήρθε όμως η ώρα να απαιτήσουμε να τελειώνει μια και καλή αυτή η «ανίερη», εξαμβλωματική σχέση Εκκλησίας και Κράτους. Να μάθουμε στα παιδιά μας την αλληλεγγύη και την αγάπη προς τον πλησίον, ως πανανθρώπινη προσφορά και όχι για την αποφυγή της κόλασης.

Ήρθε η ώρα να γράψουμε ένα νέο Σύμβολο της Πίστεως (το γνωστό «Πιστεύω»). Nα γράψουμε ιστορία:

Πιστεύω σε ένα κοσμικό κράτος, ορατών τε πάντων και αοράτων. Χωρίς θρησκευτικές εικόνες στα σχολεία, στα δικαστήρια και στις δημόσιες υπηρεσίες. Χωρίς θρησκευτικούς όρκους. Με πλήρη και καθολικό διαχωρισμό Εκκλησίας και Κράτους.
Πιστεύω σε ένα κοσμικό κράτος όπου θα σέβεται τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των πολιτών του, αλλά στο Σύνταγμά του η θρησκεία δε θα έχει καμία θέση αναφοράς.
Πιστεύω σε ένα κοσμικό κράτος οπού το μάθημα των θρησκευτικών δε θα λειτουργεί ως προσηλυτιστικός μηχανισμός, αλλά σαν μια χρήσιμη θρησκειολογία όπου τα παιδιά θα μαθαίνουν για όλες τις θρησκείες ως μάθημα ιστορικό, με πολυπολιτισμική προέκταση.
Πιστεύω σε ένα κοσμικό κράτος, που η ντροπή για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που λέγεται υποχρεωτική πρωινή προσευχή στα σχολεία δε θα είναι αποδεκτή ούτε καν ως φάρσα, ως αστείο. Όπως και ο βάναυσος, υποχρεωτικός εκκλησιασμός για τους μαθητές.
Πιστεύω σε ένα κοσμικό κράτος που η εκκλησία δε θα έχει ούτε ένα δράμι ακίνητης και κινητής περιουσίας. Μια εκκλησία που σε κάθε Αμβρόσιο Καλαβρύτων θα αντιστοιχούν δέκα Αναστάσιοι Τιράνων.
Πιστεύω σε ένα κοσμικό κράτος, που η πίστη των πολιτών του δε θα είναι όπλο στα χέρια του κάθε ακροδεξιού πολιτικάντη.
Πιστεύω σε ένα κοσμικό κράτος που ο ιερέας δε θα διανοείται καν να επέμβει σε ζητήματα πολιτικών αποφάσεων
Πιστεύω σε ένα κοσμικό κράτος, που η εκκλησία θα είναι ένας φορέας που θα ζει και θα λειτουργεί αποκλειστικά με τη συνδρομή των πιστών. (Μια "Nova 3play" της θρησκείας. Παπάς/Εκκλησία/Λειτουργία, τρία σε ένα, με μηνιαία συνδρομή στα 26,71 ευρώ).
Πιστεύω στη δύναμη των ανθρώπων να σκέφτονται από μόνοι τους.

ΥΓ. Γιατί η εκκλησία της Ελλάδος δε δίνει τον ακριβή αριθμό και τα ονόματα των παιδιών που βρίσκονται στις εκκλησιαστικές δομές φιλοξενίας ανηλίκων παρά τις συνεχείς πιέσεις και αιτήματα της πολιτείας και των αρμόδιων υπηρεσιών;
Το παραπάνω ερώτημα το παραθέτω τώρα καλή τη πίστη... αργότερα θα γίνει απαίτηση και δημοσιογραφική έρευνα σε βάθος.

Τετάρτη, Μαρτίου 21, 2018

Παγκόσμια ημέρα σήμερα για την Ποίηση και τη Δασοπονία

 ΣΟΝΕΤΟ 8

 Αν δε τύχαινε να χεις μάτια με χρώμα φεγγαριού
με χρώμα μέρας όλο δουλειά ,φωτιά και χώμα,
και δεμένη τ'αγέρα τη σβελτοσύνη να' χεις,
αν δε τύχαινε να' σαι κεχριμπαριού βδομάδα,

αν δεν ήσουν η κίτρινη στιγμή που το φθινόπωρο
σκαρφαλώνει από τις περικοκλάδες
κι αν δεν ήσουν ψωμί που ευωδιαστή η σελήνη
το φτιάχνει σεργιανόντας στον ουρανό τ'αλεύρι,

ω,λατρεμένη δε θα σ'αγαπούσα!
Στην αγκαλιά σου αγκαλιάζω αυτό που υπάρχει,
χρόνο και άμμο και της βροχής το δέντρο,

και ζουν τα πάντα για να ζήσω εγώ:
χωρίς να πάω μακριά βλέπω τα πάντα:
όλα όσα ζουν τα βλέπω στη ζωή σου.

Πάμπλο Νερούδα , "Εκατό ερωτικά σονέτα" .Δίγλωσση έκδοση( Ισπανικά.Ελληνικά)
Μεταφραση: Ηλίας Ματθαίος
Αθήνα 2010Αποτέλεσμα εικόνας για full moon on the wood
(Το Δάσος...)

 Το Δάσος, κοίτα, απόγυρε
στης Νύχτας την αγκάλη.
Μύρο αποπνέει μεθυστικό,
στενάζει με το αηδόνι.
Το φεγγαράκι πάνω του
περίεργο προβάλλει
και στον καθρέφτη του ρυακιού
τα μάγια του ξαπλώνει.


 Μαρία Πολυδούρη
Ανέκδοτα ποιήματα Πολυδούρη

Σεραφείμ Π. Κοτρώτσος: «Τελικά, τίνος είναι ο Σαββίδης;»


 


 [...................................................]

Λόρδος Βύρων και Τσιμισκή


Ο Ιβάν Σαββίδης δεν είναι Αλ Τάνι. Εισήλθε στην ελληνική δημόσια σφαίρα με μια ιθαγένεια που του απονεμήθηκε επί κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά ως νέος…Λόρδος Βύρων ή, έστω, Ζυλ Ντασέν. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί κάποιο αντίστοιχο γεύμα, είναι ωστόσο γνωστό πως ο Σαμαράς ζήτησε από τον ομογενή επιχειρηματία να αγοράσει τη ΣΕΚΑΠ (για να μην βρεθεί στα χέρια Τούρκων επιχειρηματιών), όπως νωρίτερα άλλοι κυβερνώντες του είχαν ζητήσει να διασώσει από το “λουκέτο” το εμβληματικό ξενοδοχείο “Μακεδονία Παλλάς” της Θεσσαλονίκης.
Οι σχέσεις του Ιβάν Σαββίδη με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν γνωστές εκείνη την περίοδο. Όπως ήταν γνωστές και οι σχέσεις του Κώστα Καραμανλή και όλων των βορειοελλαδιτών βουλευτών της Ν.Δ με τον επιχειρηματία που, είναι αλήθεια, επένδυσε μεγάλα ποσά σε επιχειρήσεις και αναπτυξιακά πρότζεκτ στη Μακεδονία και τη Θράκη.
Μετά τον Σαμαρά, ο Τσίπρας βρήκε έναν Σαββίδη στέρεα εγκατεστημένο στη Θεσσαλονίκη. Με ένα ευρύ πλέγμα επιχειρήσεων που δίνει δουλειά σε χιλιάδες κόσμου, με πολυάριθμη και ισχυρή ομάδα επιρροής στη Βουλή και το Ευρωκοινοβούλιο (Ζαγοράκης, Καϊλή κ.ά), με σχεδόν όλους τους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες στο πλευρό του, με έναν ΠΑΟΚ από ασθμαίνοντα πρωταγωνιστή, με μια ολόκληρη πόλη στα πόδια του. Κι έπιασε, προφανώς, το νήμα από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενοι. Το γεγονός ότι αναπτύχθηκε “χημεία” μεταξύ τους είναι γνωστό. Ο Σαββίδης κάτι είδε στον Τσίπρα που του άρεσε (το έχει ομολογήσει, άλλωστε, δημοσίως), ο δε δεύτερος ανακάλυψε έναν επιχειρηματία με φιλοδοξίες που δεν είχε εχθρική διάθεση εναντίον του , όπως το πανίσχυρο επιχειρηματικό, ποδοσφαιρικό και μιντιακό κατεστημένο των Αθηνών.
Και η “χημεία” έγινε ακόμα πιο ισχυρή από τη στιγμή που εξαιτίας ποδοσφαιρικών και μιντιακών ανταγωνισμών η Ν.Δ και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να αναγάγει τον Ιβάν Σαββίδη σε εχθρό. Τα πράγματα είναι απλά. Όσο ο Μαρινάκης και ο Αλαφούζος είναι με τον Κυριάκο, άλλο τόσο ο Σαββίδης ήταν με τον Τσίπρα. Κι’  όλα αυτά εύκολα μπορούν να αλλάξουν εάν οι σχεδιασμοί του επιχειρηματία αλλάξουν ή, εάν, έστω, αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες.
Όμως ο Σαββίδης δεν είναι κάτι ουρανοκατέβατο. Όπως όταν περπατήσεις στην πλατεία Κοραή του Πειραιά πίνουν νερό στο όνομα του Μαρινάκη, έτσι και στην Τσιμισκή θεωρούν τον ομογενή επιχειρηματία “μάνα εξ ουρανού” για μια πόλη που -άλλοτε καλώς, άλλοτε κακώς- έμαθε να ζει με το αίσθημα της αδικίας έναντι των “χαμουτζήδων” και του “κράτους των Αθηνών”. Εκεί που απέτυχαν ο Ευθυμιάδης, ο Χαϊτογλου, ο Μυλωνάς, ο Φιλίππου, η Βελλίδου και άλλοι του παλαιότερου Θεσσαλονικιώτικου επιχειρηματικού και μιντιακού κατεστημένου, ο Σαββίδης βρήκε πρόσφορο έδαφος να καλλιεργήσει έναν …πραγματικό μύθο.
Είναι εξαιρετική επ΄ αυτού η προσέγγιση που επιχειρεί ο Θεσσαλονικιός δημοσιογράφος Κώστας Γιαννακίδης με άρθρο του στο protagon.gr.
Ως εκ τούτων, είναι, τελικά, βλακώδης η συζήτηση σχετικά με το “τίνος είναι ο Σαββίδης”. Ο Σαββίδης είναι του εαυτού του, του ΠΑΟΚ και της Θεσσαλονίκης. Για τους ανθρώπους, εκεί στον Βορρά, είναι -έτσι πιστεύουν- μια ευκαιρία να βγάλουν το κεφάλι από το νερό. Ακόμα κι αν αυτό δεν είναι ακριβές ουδείς μπορεί να το υποτιμήσει…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Σεραφείμ Π. Κοτρώτσος: Τελικά, τίνος είναι ο Σαββίδης; | Anatropi News

ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΑΛΟΥΝ

Στίχοι:
Μαριανίνα Κριεζή
Μουσική:
Λένα Πλάτωνος
    1.    Σαββίνα Γιαννάτου & Γιάννης Παλαμίδας      

Ινδιάνε πέρα από το απέναντι βουνό
κάνε μου σήματα ξανά με τον καπνό
Αν είσαι ο γιος του μεγάλου Μανιτού
είμαι η κρέμα του φλογάτου παγωτού
Με των Απάτσι τους ρυθμούς χτυπάω τα τύμπανα
μ’ ακούς, μ’ ακούς;

Έχουμε μια νύχτα ανάμεσά μας,
χλωμά πρόσωπα την κυβερνούν
μα στον καρνάβαλο της Αλαμπάμας
θα συναντηθούμε στο σαλούν

Θα συναντηθούμε στο σαλούν
στο χορό των μεταμφιεσμένων
μέσα στους παλιάτσους που πυροβολούν
στο παραλήρημα των μεθυσμένων
και τις μουτσούνες από κόκκινο πανί
θα `μαστε αγάπη μου οι μόνοι αληθινοί

Εσύ ο γιος του μεγάλου Μανιτού
και `γω η κρέμα του φλογάτου παγωτού
Με των Απάτσι τους ρυθμούς χτυπάω τα τύμπανα
μ’ ακούς, μ `ακούς;

Ινδιάνε πέρα από το απέναντι βουνό
κάνε μου σήματα ξανά με τον καπνό...

Χρόνια τώρα μέσα στα όνειρά μας
οι σερίφηδες περιπολούν
μα στον καρνάβαλο της Αλαμπάμας
θα συναντηθούμε στο σαλούν

Θα συναντηθούμε στο σαλούν
να χορέψουμε, να πιούμε μπύρες
Μέσα στα σκιστά σου μάτια θα κυλούν
τα δάση που `κοψαν οι χρυσοθήρες
κι απ’ όλα τα άστρα του ουρανού μείναμε `μεις
στα δυο τέρματα της κορυφογραμμής

Αλλού ο γιος του μεγάλου Μανιτού
κι αλλού η κρέμα του φλογάτου παγωτού
με των Απάτσι τους ρυθμούς χτυπάω τα τύμπανα
μ’ ακούς, μ `ακούς,
μ’ ακούς, μ `ακούς;

ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ ΤΟ 2011;«Μάρτιος 2011: Η επέμβαση στην Λιβύη και ο Προέδρος Νικολά Σαρκοζί»

huffingtonpost.gr


REUTERS/Thaier al-Sudani

«…Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Τουρκία, η (τότε) Σοβιετική Ένωση, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, η Αυστρία, η Ισπανία, η Μεγάλη Βρετανία, αλλά και άλλες χώρες γνωρίζαμε πολύ καλά το τι συνέβαινε στη Λιβύη.
Γνωρίζαμε τον κυνικό χαρακτήρα του Καντάφι και τον δικών του. Γνωρίζαμε ότι πρόκειται για ένα απάνθρωπο και σκληρό καθεστώς. Δεν ανακαλύψαμε την πραγματικότητα το 2011.
Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να δεχτούμε ότι ο Καντάφι ήταν στην πραγματικότητα ένας ανορθόδοξος δικτάτορας. Οι Ισλαμιστές και η Μουσουλμανική Αδελφότητα ήσαν οι κύριοι αντίπαλοί του. Τον Απρίλιο του 1983 παρακολουθήσαμε τον απαγχονισμό επτά αντικαθεστωτικών Ισλαμιστών.
Ήταν δηλωμένος και φανερός αντίπαλος, στην πραγματικότητα εχθρός, του Σαουδαραβικού Ουαχαμπισμού. Χρησιμοποιούσε πρωτόγνωρες και προσβλητικές εκφράσεις για την βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας. Το λιβυκό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων JANA (Jamahiriya News Agency) χρησιμοποιούσε εκφράσεις που προκαλούσαν. Και όμως, ήταν ο επίσημος κατ’ εξοχήν εκφραστής της πολιτικής και των ηθών της Λιβύης του Καντάφι.
Ταυτόχρονα, με καθαρά πολιτικούς στόχους και κίνητρα, αλλά και σαν αντιπερισπασμό και αντίβαρο στην πολιτική της Σαουδικής Αραβίας και στον Ουαχαμπισμο, δημιούργησε τον δικό του παρεμβατικό ισλαμικό βραχίονα υπό την ονομασία «Islamic Call Society». Είχε άφθονα χρήματα.
Από κοντά γνώρισα μερικούς από τους πρωτεργάτες της επανάστασης των Ελεύθερων Αξιωματικών που κρατούσαν πια τα ηνία των ενόπλων δυνάμεων.
Ο Αμπντελσαλάμ Τζαλούντ κατείχε, όπως θα λέγαμε με δικούς μας όρους, την θέση του Πρωθυπουργού.
Ο ταξίαρχος Μούσταφα Χαρούμπι ήταν κάτι αντίστοιχο με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων.
Ο Αμπουμπάκρ Γιούνις Ζάμπερ ήταν αρχηγός της Αεράμυνας.
. Το σώμα το οποίο εμπιστευόταν πλήρως ο Καντάφι ήταν η λεγόμενη Αφρικανική Λεγεώνα που είχε υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Στην πραγματικότητα ήταν ένα ανεξάρτητο από τις δομές του τακτικού στρατού σώμα με μισθοφόρους από το Τσαντ, το Μαλί, το Σουδάν, τον Νίγηρα και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Διοικητής της Λεγεώνας ήταν πάντοτε ένας από τους γιους του Καντάφι. Ήταν οι πιστοί και αφοσιωμένοι πραιτωριανοί.
Παράλληλα υπήρχαν οι ένοπλες ομάδες που υπάγονταν στις μυστικές υπηρεσίες (Μουχαμπαράτ) και οι ένοπλες επαναστατικές επιτροπές.
Η Αφρικανική Λεγεώνα, που διέθετε πλήρη αυτονομία κινήσεων, καλή επιμελητειακή υποστήριξη, σύγχρονο και άφθονο εξοπλισμό και υψηλού βαθμού εξάσκηση, ήταν εκείνη που πολέμησε, το 2011, τους εξεγερμενους κατά του Καντάφι στην Βεγγάζη, στην Ντέρνα και στην Μιζουράτα.
Σήμερα αναδιοργανώνεται, ενώ τα υπολείμματα της έχουν μετά βεβαιότητος ενταχθεί και ενισχύουν τις ισλαμιστικές οργανώσεις, τόσο στην Λιβύη όσο και στις γειτονικές της χώρες.
Εν ολίγοις, η στρατιωτική επέμβαση στην Λιβύη το 2011, με την Γαλλία του Νικολά Σαρκοζί στην πρώτη γραμμή, δημιούργησε το ίδιο «κενό ασφάλειας» ανάλογο εκείνου που προκάλεσε η Αμερικανική επέμβαση στο Ιράκ το 2003. Τα λάθη και τους εσφαλμένους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής ένωσης και του ΝΑΤΟ στην Λιβύη, αλλά και στο σύνολο των χωρών όπου εκδηλώθηκε η λεγόμενη «Αραβική Άνοιξη», αναλύω σε άλλο κεφάλαιο.
Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι η πλήρης αναντιστοιχία μεταξύ των σχεδίων και των συνεπειών των επεμβάσεων. Μεταξύ προθέσεων, στόχων και αποτελεσμάτων.
Ειδικά δε στην Λιβύη, η έλλειψη γνώσης του χώρου και της χώρας, που κατά την γνώμη μου δεν μπορεί να εξηγηθεί, σε συνδυασμό με την ηθελημένη απουσία οποιασδήποτε πρόγνωσης για τις επιπτώσεις της επέμβασής μας προκάλεσε, ή αν προτιμάτε ενίσχυσε, τις αποσταθεροποιητικές τάσεις στο Μαλί, στον Νίγηρα, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και γενικότερα στις χώρες της Σαχάρας.
Η Ελλάδα ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε ενεργό συμμετοχή στις επιχειρήσεις κατά της Λιβύης του Καντάφι, κυρίως αλλ’ όχι μόνο λόγω της διάθεσης της Σούδας και άλλων αεροδρομίων της Κρήτης. Διέθεσε επίσης ναυτικές δυνάμεις κρούσης και υποστήριξης.
Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι η Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου είχε επεξεργασμένο και για τα ελληνικά δεδομένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Λιβύη.
Προέβλεπε μεταξύ άλλων και την αποχώρηση του Μουαμάρ Καντάφι και των μελών της οικογένειάς του σε Νοτιοαφρικανική χώρα.
Δυστυχώς, το σχέδιο, το οποίο είχε επιμελώς επεξεργασθεί ο τότε Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Δόλλης, δεν προχώρησε. Μεταξύ των λόγων θα μπορούσα να αναφέρω κατά κύριο λόγο την πλήρη αντίθεση του Λονδίνου
Για μένα είναι σαφές. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό και ανέντιμο να δεχθώ ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ανακάλυψαν το 2011 τις αθέατες πλευρές του καθεστώτος του Καντάφι. Αυτό δεν ίσχυε και δεν ισχύει.
Οι ρομαντικοί κήρυκες και υπέρμαχοι των στρατιωτικών επεμβάσεων στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία και αλλού θα έπρεπε πλέον να έχουν μάθει από τα δικά μας παθήματα. Ο βαθμός επιτυχίας μιας επέμβασης δεν εξαρτάται από το αποτέλεσμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Εξαρτάται κυρίως από την εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφαλούς πρόβλεψης για την Επόμενη Ημέρα. Η Σοβιετική Ένωση πλήρωσε ακριβά την επέμβασή της στο Αφγανιστάν. Οι Η.Π.Α. πλήρωσαν και εξακολουθούν να πληρώνουν τον άκριτο υπερσύγχρονο εξοπλισμό των Μουτζαχεντίν, Αφγανών και μη.
Η Ευρώπη πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα σήμερα λόγω της διάλυσης των κρατικών δομών στο Ιράκ και της έλλειψης σταθερής και συνεκτικής πολιτικής στην Συρία.
Φοβούμαι ότι το κενό ασφάλειας που δημιουργήσαμε στην Λιβύη θα είναι αυτό που, τους επόμενους μήνες, πιθανώς και χρόνια, θα μας δημιουργήσει νέες ασύμμετρες απειλές κατά της Ευρώπης και των Κρατών-Μελών της…».
Αποσπάσμα από το « Ημερολόγιο Λιβύης» του Βιβλίου «Οράματα και Χίμαιρες-Διαδρομές Ενός Διπλωμάτη»( Β΄ Έκδοση Ιούλιος 2017, Εκδόσεις Ι.ΣΙΔΕΡΗΣ , Πρόλογος Νίκου Αλιβιζάτου)

Τα μαγικά μπλου τζην


Μουσική: Λένα Πλάτωνος
Στίχοι: Μαριανίνα ΚριεζήΤέρμα τ’ οχτάωρο
τέρμα η κάρτα
δε θα πεθάνουμε για τα προς το ζην
κι αν είναι δύσκολος και φέτος ο χειμώνας
τότε θα βάλουμε κι οι δυο μας
τα μαγικά μας τα μπλου τζην

και θα γίνουμε αόρατοι
αχ θα γίνουμε αόρατοι
κι ελεύθεροι χωρίς αναστολή
και χωρίς διαβατήριο
και χωρίς εισητήριο
θα μπούμε σ'ένα μπόινγκ για το μπαλί

και στον ήλιο μαυρίζοντας
θα φιλιόμαστε πίνοντας
εξωτικούς χυμούς με τζιν
και θα ζήσουμε μάτια μου
με τραγούδια κι αρώματα
σ'ένα κόσμο ολοκαίνουριο
μ’ αλλαγμένα ονόματα
και μια νύχτα θα δούμε
χρυσωμένα στα γόνατα
τα μαγικά μας τα μπλου τζην

κλείσε τα μάτια σου
κι όλα θ'αλλάξουν
το πλοίο της άλγεβρας έχει γίνει συν
τα δύο μας ζωδια απόψε είναι αναμμένα
και στην καρέκλα πεταμένα
τα μαγικά μας τα μπλου τζην

majestic, magic infinite, my little girl is sun on the carpet

Αποτέλεσμα εικόνας για Marina bukowskiMarina

majestic, magic
infinite
my little girl is
sun
on the carpet-
out the door
picking a flower, ha!
an old man,
battle-wrecked,
emerges from his
chair
and she looks at me
but only sees
love,
ha!, and I become
quick with the world
and love right back
just like I was meant
to do.Μαρίνα

https://ap-pics2.gotpoem.com/ap-pics/user/4912/553big.jpg?images1jpg35Charles Bukowski (Τσαρλς Μπουκόφσκι - Βικιπαίδεια)

Αντιλαμβάνεστε γιατί σκύλιασαν και οι δικοί μας διεφθαρμένοι για να βγάλουν τις "κουκούλες" όσων αποκάλυψαν τα πάρτι στην υγεία;

Αποτέλεσμα εικόνας για Μαρίας ΕφίμοβαΣε όλα τα διεθνή μέσα η αποκάλυψη του TVXS για την Μαρία Εφίμοβα


Το γύρο του κόσμου κάνει το αποκλειστικό θέμα του tvxs.gr, για την παράδοση της Μαρίας Εφίμοβα στην ελληνική αστυνομία. Η Εφίμοβα, μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος και μια από τις «πηγές» της δολοφονημένης δημοσιογράφου Δάφνης Καρουάνα Γκαλίθια που αποκάλυψε την εμπλοκή του Μαλτέζου πρωθυπουργού Τζόζεφ Μουσκάτ στα Panama Papers, παραδόθηκε στις αρχές καθώς φοβόταν για τη ζωή της.
Η Εφίμοβα εργαζόταν στην Μάλτα, στη διαβόητη τράπεζα Pilatus Bank. Είχε αποκαλύψει στην Δάφνη Καρουάνα Γκαλίθια ότι η τράπεζά της διευκόλυνε τις ύποπτες συναλλαγές της Egrant Inc., μιας παναμαϊκής επιχείρησης που ανήκε στη Μισέλ Μουσκάτ, σύζυγο του πρωθυπουργού της Μάλτας Τζόζεφ Μουσκάτ. Η Γκαλίθια κατονόμασε ως πηγή της την Εφίμοβα λίγες ημέρες πριν την δολοφονία της. Αποτέλεσμα εικόνας για Μαρίας Εφίμοβα

Η δολοφονηθείσα  Μαλτέζα δημοσιογράφος Δάφνη Καρουάνα Γκαλίθια

Μετά την βομβιστική επίθεση εναντίον της δημοσιογράφου, η Εφίμοβα κατέφυγε στην Κρήτη, όπου ζει ο σύζυγος της και τα δυο της παιδιά, φοβούμενη ότι θα έχει την ίδια κατάληξη με την Γκαλίθια. Μετά τη δολοφονία ξεκίνησε μια εκστρατεία συκοφάντησης εναντίον της από τα κυπριακά ΜΜΕ ενώ εκδόθηκαν και δυο εντάλματα σύλληψης από Μάλτα και Κύπρο, με την ίδια να αρνείται τις κατηγορίες και να υποστηρίζει ότι προσπαθούν να τη δυσφημήσουν. Αποφάσισε τελικά να παραδοθεί στις ελληνικές αρχές μετά την προσπάθεια βρετανικών ΜΜΕ να την εμπλέξουν και στην πρόσφατη αντιπαράθεση της Βρετανίας με τη Ρωσία με φόντο την απόπειρα δολοφονίας του διπλού Ρώσου πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ. 
Η είδηση της παράδοσης της Εφίμοβα μεταδόθηκε ταχύτατα από τα διεθνή ΜΜΕ. «Η Μαρία Εφίμοβα παραδίδεται στην Ελλάδα αφού η Μάλτα και η Κύπρος εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης», γράφει ο Guardian που μεταξύ άλλων φιλοξενεί και δηλώσεις του ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου: «Με κάλεσε χθες το βράδυ από το αστυνομικό τμήμα. Μου είπε ότι παραδόθηκε γιατί φοβόταν. Ο σύζυγός της με πήρε τηλέφωνο σήμερα το πρωί και μου είπε πως ήταν τρομοκρατημένη και έλεγε ότι θα την σκοτώσουν».

«Ρωσική πηγή στο σκάνδαλο της Μάλτας παραδίδεται στην ελληνική αστυνομία», είναι ο τίτλος του θέματος στους New York Times. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η Εφίμοβα είπε τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters ότι παραδόθηκε σε ένα αστυνομικό τμήμα στην Αθήνα και από τότε δεν απάντησε σε καμία που κλήση από αυτές που της έγιναν. Ανάλογα είναι τα δημοσιεύματα των BBC, Washington Post και Associated Press.
https://im1.7job.gr/sites/default/files/article/2018/12/256321g-screen_shot_2018-03-21_at_11.50.17_p.m..jpg

Στη σκιά των λησμονημένων ρομαντικών προγόνωνΑχιλλέας Παράσχος 
(1838-1895)
Δεν την είδα

Δεν την ηύρα κ’ η ήβη μου σβήνει
Δεν την ηύρα την κόρην ακόμα.
Όσας είδα, δεν ήτον Εκείνη,
τ’ ουρανού δεν αφήκε το δώμα.

Της ψυχής μου το όναρ (=όνειρο) εις σχήμα
νέας κόρης δεν είδον...και φθάνει
το φθινόπωρον, φθάνει το μνήμα,
και αυτή, και αυτή δεν εφάνη!

Ω, συχνά εις νεάνιδος θέαν,
«Είν’ αυτή!» η ψυχήν μου εφώνει,
και σιγών εθεώρουν την νέαν,
ευλαβώς κλίνων το γόνυ.

Αλλά φευ! Μετ’ ολίγον δακρύων (=δακρυσμένος),
Κι ωχρός ως χειμώνος σελήνη,
με λυγμόν εις τα χείλη παιδίων
ανεχώρουν-δεν ήτον Εκείνη!

Όχι, όχι˙ σκιαί ήσαν πλάνης
όσας είδον ονείρου μου θείου˙
δεν εφάνης, ποτέ δεν εφάνης,
ερωμένη αγνού ενυπνίου...


 __________________________________
Αποτέλεσμα εικόνας για ελληνικος ρομαντισμος 19ος αιωνας 


Τα ρομάντζα των προγόνων μας

Συντάκτης:  Άννα Δαμιανίδη


Κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου προς Ομόνοια, προσέχω πάντα, περπατώντας στο αριστερό πεζοδρόμιο, μια επιγραφή στον μαρμάρινο τοίχο ενός μοντέρνου μεγάρου: «Εδώ απέθανεν ο Ραγκαβής». Δεν έχει χρονολογία, ούτε εξηγεί ποιος ήταν ο Ραγκαβής, κι αναρωτιέμαι σε πόσους να θυμίζει κάτι αυτό το όνομα.
Δεν θυμόμαστε πια τους ρομαντικούς συγγραφείς που μάγεψαν και διέπλασαν τις ψυχές και τις αξίες των προγόνων μας, όμως είναι ακόμα ζωντανοί στη νοοτροπία και στα κλισέ μας. Το συνειδητοποίησα διαβάζοντας το βιβλίο του Αλέξη Πολίτη «Η ρομαντική λογοτεχνία στο εθνικό κράτος 1830-1880» σαν καταβύθιση στα συμπλέγματα και τα δράματα της κοινής ελληνικής ψυχής, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
Νομίζω υπάρχει, δοθέντος του αβάσταχτου καημού που κυκλοφορεί γύρω μας και που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τελικά την προέλευσή του αν δεν αναζητήσει τα κείμενα που τον δημιούργησαν.
Δεν είναι μόνο οι παράγραφοι που διδάσκονται στο σχολείο, ούτε καν η επανάληψη των εθνικών γιορτών με τα ίδια και τα ίδια κλισέ, όχι αποκλειστικά. Βιβλία που αγαπήθηκαν και πια δεν κυκλοφορούν, δεν εκδίδονται, κανείς δεν τα θυμάται, τα έχουμε κατά κάποιον τρόπο αφομοιώσει, κι έτσι ασυνείδητα το παράπονό τους ζει μέσα μας ισχυρό και βρίσκει συνέχεια καινούργιους τρόπους έκφρασης.
Μια ολόκληρη ζωή να προσπαθείς να καταλάβεις αυτήν την περίφημη ελληνική ψυχή (ψυχή βαθιά, βαθύτατη) με όρους ιστορίας και οικονομίας, δεν αρκεί. Πρέπει να ξέρεις τι αγαπούσαν οι άνθρωποι, τι τους συγκινούσε, τι τους διέπλαθε, τότε που ήταν στο λίκνο ακόμα της εθνικής κατασκευής, καινούργιο κράτος, καινούργια γλώσσα και λογοτεχνία, όλα έπρεπε να στηθούν από την αρχή.
Την εποχή που η λογοτεχνία είχε αναλογικά μεγάλο κοινό, τι ήρωες και τι ηρωίδες άφησαν το αποτύπωμά τους σε λέξεις, σε ονόματα, σε εκφράσεις που ακούγονται πια με μυστηριώδη καταγωγή, αλλά τόσο ξεκάθαρο νόημα.
Πόσο βασανισμένοι, πόσο σπουδαίοι, πόσο αδικημένοι, πόσο ρομαντικοί υπήρξαν και πόσο καλλιέργησαν το διαρκές παράπονο, το ριζωμένο αίσθημα αδικίας που ακόμα μας βασανίζει. Πόσο παραδοσιακό υπήρξε το μοντέρνο, πόσο συντηρητικό το ριζοσπαστικό, πόσο εναρμονισμένο με τα δυτικά πρότυπα, τι ζητούσε από τη Δύση και τι εισέπραττε, πώς συνομιλούσε μαζί της η λογοτεχνία.
Στην αναζήτηση ταυτότητας που έχουμε επιδοθεί, διαβάζονται οι αναγνώσεις των πρώτων νεοελλήνων σαν ψυχανάλυση.

 Σχετική εικόνα
 _________________

 Οι Παναγιώτης Σούτσος και Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής συγκαταλέγονται στους κυρίους εκπροσώπους της  Α΄ Αθηναϊκής Σχολής
 Αλέξανδρος Ραγκαβής
 (1809-1892)


Εἰς Σαπφώ

Πλέκουσα ὠδὰς ἀκοιμήτου θρήνου,
ἤγειρας (=ξύπνησες) τὰς Μούσας τὰς Λευκαδίας,
κ' εἶχες εἰς τὰ βάθη τῆς σῆς καρδίας
φλόγας καμίνου.

Σ' ἔλεγον αἱ Μοῦσαι αὑτῶν δεκάτην.
Ὅταν τὸν πικρὸν ἐκελάδεις πόνον,
οἱ ψαλμοὶ σ' ἐφθόνουν τῶν ἀηδόνων.
Οἴμοι πλήν, μάτην!

Μόνη σ' ἦτον, μόνη ἐλπὶς τὸ μνῆμα,
ὅπου νὰ σβεσθῶσι καὶ φλὸξ καὶ πόνοι·
καὶ καταφυγή σοι παρέστη μόνη
βράζον τὸ κῦμα.

Καὶ εἰς τὴν ράν (=αμέριμνη) του ριφθεῖσ' ἀγκάλην,
ὡς τὸ κλαῖον βρέφος ἀπεκοιμήθης,
κ' ἤλπισας νὰ εὕρῃς σιγὴν τῆς λήθης.
Μάτην δὲ πάλιν!

Πᾶν προσρέον κῦμα, πᾶν ἀπορρέον
κλαῖον διηγεῖται τὰς συμφοράς σου,
κ' ἐλεγεῖα ψάλλει, καὶ τ' ὄνομά σου
λέγει τ' ὡραῖον.

Θάλλεις (=ανθίζεις)  εἰς ἐρώντων θνητῶν τὴν μνήμην,
εἰς τὰς ἀποστάσεις καὶ δι' αἰώνων.
Ἂν δὲ καὶ ἀπέθανες  εἰς τὸν πόνον,
ζῇς εἰς τὴν φήμην.
Αποτέλεσμα εικόνας για sapho
______________________

Theodoros Orphanidis.JPG
Θεόδωρος Ορφανίδης
 (1817-1866)

Από τον Άγιον Μηνά
Άσμα Δεύτερον
VIII

Την ηγάπων, καθώς αγαπώσι
εις τον κόσμον παν τερπνόν,
ως το ον που τολμά το αγνόν
εις εκστάσεις ο νους να μορφώση.

Και πλησίον της είχον ακούσει
της καρδίας τους πρώτους παλμούς,
της ψυχής τους ηδείς (=γλυκούς) σπαραγμούς
που και άγγελοι ίσως ποθούσι.

Ερασμία (= θελκτική), αθώα ως κρίνον
είχε κάλλος σαρκός και ψυχής,
ήτον άρωμ’ αγνής προσευχής,
ήτο φως ηδυπάθειαν χύνον.

Αλλ’ ενώ μας εμέθυον μύρα,
ευτυχίας αφάτου (=ανέκφραστης) τερπνά,
τραγικά μας επήλθον δεινά,
κ’ η σκληρά μας εχώρισε Μοίρα.avanishedtime:
“ Lily Elsie
”

Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια


ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

Τριαντάφυλλα στο παράθυρο 
Το κείμενο προέρχεται από τη συλλογή Υψικάμινος, με την έκδοση της οποίας, το 1935, ο Α. Εμπειρίκος εισήγαγε τον υπερρεαλισμό στην Ελλάδα. Αναφέρεται στην αγάπη ως διαχρονική αξία της ανθρώπινης ύπαρξης και ύψιστο προορισμό της ζωής.
Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια*. Υπάρχουν απειράκις ωραιότερα πράγματα και απ' αυτήν την αγαλματώδη παρουσία του περασμένου έπους. Σκοπός της ζωής μας είναι η αγάπη. Σκοπός της ζωής μας είναι η ατελεύτητη μάζα* μας. Σκοπός της ζωής μας είναι η λυσιτελής* παραδοχή της ζωής μας και της καθεμιάς ευχής εν παντί τόπω εις πάσαν στιγμήν εις κάθε ένθερμον αναμόχλευσιν* των υπαρχόντων. Σκοπός της ζωής μας είναι το σεσημασμένον δέρας* της υπάρξεώς μας.
Α. Εμπειρίκος,
Υψικάμινος, Άγρα

Εξώφυλλο ποιητικής συλλογής
του Εμπειρίκου
εικόνα

*χαμέρπεια: ευτέλεια, μικροί και ασήμαντοι στόχοι (όπως τα ερπετά χάμω στη γη) *ατελεύτητη μάζα: αιώνια ύλη *λυσιτελής: ωφέλιμη, χρήσιμη *αναμόχλευσις: ανακίνηση *σεσημασμένον δέρας: δέρμα που φέρει επάνων του αποτυπώματα
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής  

Ο Στάθης και Τα Πρασσεινάλογά του!...

Πηγή: topontiki.gr

 

Ιησούς και Αμβρόσιος

Ιησούς και Αμβρόσιος - Media

- Έλα εδώ Ιησού Χριστέ! Θα μπορούσες να είσαι ομοφυλόφιλος;
- Συ είπας!
- Τότε καλά σου κάνανε και σε σταυρώσανε οι Εβραίοι. Γέννημα της κόλασης, καταραμένη αδερφή.
- Δεν με σταύρωσαν οι Εβραίοι, με σταύρωσαν οι άνθρωποι. Κι εσύ Αμβρόσιε, αν είσαι Χριστιανός, γιατί δεν αγαπάς τους πλησίον σου;
- Ποιους;  τις αδερφές, τους Εβραίους, τους κομμουνιστές; Αυτοί είναι αμαρτωλοί και πρέπει να τους κάψεις στην κόλαση.
- Δεν καίει ανθρώπους στην κόλαση η αγάπη, Αμβρόσιε! Η αγάπη συγχωρεί ακόμα και σένα.
- Ύπαγε οπίσω μου, Σατανά! Ο Πονηρός σε έβαλε για να με βάλεις εις πειρασμόν. Αλλά όμως, άσε τις φιλοσοφίες. Είσαι της Εκκλησίας; τι είσαι; Δεσπότης; παπάς; διάκος; Ως τι μιλάς; Να ακούς τι λέει η Εκκλησία και να μη μιλάς!
- Λέει η Εκκλησία ότι είναι συμμορίτες μερικοί από τους γιους των ανθρώπων; Ευλογεί η Εκκλησία τα τέρατα που έκαψαν τους ανθρώπους στο Ολοκαύτωμα;
- Η Εκκλησία λέει ό,τι λέω εγώ! Στην επισκοπή μου κουμάντο κάνω εγώ! Άκου να σου πω, Χριστέ! Εγώ έχω το παγκάρι, εγώ έχω και το κουμάντο. Και τ’ άλλα για τους Οβριούς να πας να τα πεις στον Πάπα που τα ’κανε πλακάκια με τον Χίτλερ. Να πας να τα πεις στο Άγιον Όρος που έγραφε γράμματα στον Φύρερ καλώς να ’ρθει και καλώς να διαφεντέψει.
- Ξεχνάς Αμβρόσιε τους παπάδες που βγήκαν αντάρτες στην Κατοχή;
- Κι εσύ Χριστέ, ξεχνάς πόσους αντάρτες κρεμάσαμε με τις ευλογίες των παπάδων και των Δεσποτάδων; Αλλά πάντα τέτοιος ήσουνα! Ξυπόλητος και ζητιάνος, γούσταρες τις πόρνες και κυνήγαγες τους νοικοκυραίους. Τι χαμογελάς;
- Πού το βρήκες τόσο μίσος μέσα στη θρησκεία της αγάπης, Αμβρόσιε; Δύο χιλιάδες χρόνια σκέψεις, συζητήσεις, πράξεις, τίποτα δεν κατάλαβες; Τόσες χιλιάδες βιβλία, τίποτα δεν διάβασες; Σύνοδοι, αιρέσεις, Ιερά Εξέταση, τίποτα δεν έμαθες;
- Άκου να σου πω, Χριστέ! εγώ ένα ξέρω! Αυτά που λες δεν είναι πράγματα χριστιανικά. Έχεις έρθει για να με πειράξεις. Εγώ είμαι άνθρωπος θεοσεβούμενος. Ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο έτσι όπως είναι. Έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα παραδώσουμε. Ο άντρας, άντρας και η γυναίκα, γυναίκα. Αρκεί να φοβάται τον άνδρα. Δικός σου δεν ήταν ο Απόστολος Παύλος που έλεγε ότι οι γυναίκες είναι δεν είναι άνθρωποι; Τι μου την πέφτεις εμένα, Χριστέ, και δεν την πέφτεις στον Πατέρα Σου; Για τους αρσενοκοίτες δεν άκουσες τίποτα; Για την τιμωρία του Θεού στα βδελύγματα δεν ξέρεις τίποτα; Για τους Οβριούς που σε σταυρώσανε κάνεις τον χαζό; Τράβα, φύγε, με σκοτίζεις.
- Αμβρόσιε, αχ Αμβρόσιε…
- Τι μου τσαμπουνάς; Ήρθες, λέει, βαλείν μάχαιραν, να αλλάξεις τον κόσμο. Τίποτα δεν άλλαξες. Αλλά κι εμένα, ό,τι και να κάνω, συγχωρεμένο με έχεις. Θα μισώ λοιπόν όσο γουστάρω, τα ράσα μου και η μπάκα μου, δεν θέλω συγχώρεση, υποκριτή, με αυτά που λέω θα έπρεπε να με έχεις κάψει. Τι δακρύζεις; σου μπήκε κανένα αγκάθι απ’ το στεφάνι σου στο μάτι;
- Υπάρχει χρόνος για μετάνοια, Αμβρόσιε.
- Για ποιο πράγμα να μετανιώσω; Νομίζεις δεν ξέρω τι είμαι; Νομίζεις ότι θα μου το μάθεις εσύ; Εσύ δεν λες και ξαναλές για την ελευθερία της βούλησης; Εγώ λοιπόν επέλεξα. Υπάρχουν άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εσύ προσεύχεσαι για τα ανθρωπάκια κι εγώ αν ήμουν όπως με θέλεις, δεν θα είχα τώρα τι να σου πω. Αυτό θέλεις; Αυτό θέλεις να σου πω; ότι δεν έχω τι να σου πω;
- Αμβρόσιε, δεν έχεις πολύ καιρό μπροστά σου. Σύντομα θα έρθεις στην αγκαλιά μου και θα κριθείς.
- Και λοιπόν; με αγαπάς και θα με συγχωρήσεις.
- Τότε, γιατί δεν κάνεις κι εσύ το ίδιο, Αμβρόσιε;
- Τι; να συγχωρήσω τους ομοφυλόφιλους;
- Δεν είσαι καλύτερος από τους άλλους για να τους συγχωρείς τέκνο μου, απλώς να τους αγαπάς.
- Πάλι τα ίδια! Αγάπη, αγάπη, αγάπη.
- Μα αν δεν αγαπάς, γιατί έγινες Χριστιανός, Αμβρόσιε;
- Δεν έγινα, γεννήθηκα.
- Χμ, πρόβλημα! Ουκ έστιν βασιλεύς ή στρατιώτης, δεν γεννιέσαι Έλληνας ή Χριστιανός, Αμβρόσιε, γίνεσαι.
- Αίρεση, Αίρεση!
- Αμβρόσιε…;
- Αίρεση! Άθεοι! Κομμουνιστές! Εμένα το αίμα μου είναι ελληνικό!
- Ρέζους αρνητικό είναι,Αμβρόσιε!
- Μη μου κάνεις πλακίτσες εμένα. Στο τέλος θα με βγάλεις και ανώμαλο.
- Δεν υπάρχουν ανώμαλοι, Αμβρόσιε! Όμως σε ένα έχεις δίκιο, άχρονος Εγώ, χάνω τον χρόνο Μου μαζί σου, όσο δεν τα παρατάς όλα, προκειμένου να Με ακολουθήσεις. Σου προσφέρω τη θέση του μαθητή Μου.
- Φύγε! Φύγε όνειρο κακό, φύγε Πειρασμέ. Εγώ είμαι ο Αμβρόσιος, ο Δεσπότης, υμνολογώ τα έργα Σου και τα Πάθη Σου, ξέρω τους Πατέρες απ’ έξω κι ανακατωτά, είμαι ταπεινός, πλένω τα πόδια του ομοφυλόφιλου και δίνω καταφύγιο στον κομμουνιστή, τον μετανάστη και τον φυλακισμένο,
αρκεί να μην είναι αμαρτωλοί. Ακούς, Χριστέ! Αρκεί να μην είναι ομοφυλόφιλοι, πόρνες, μετανάστες και κομμουνιστές! Ακούς, Χριστέ;!
***
- Πολύ σκοτάδι, Αμβρόσιε, άναψε το φως.
- Αναμμένο είναι

Η ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ, ΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ, ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

του Samuel Maoz
b_505X0_505X0_16777215_00_images_1718_foxtrot.jpg
Ο Michael και η Dafna καταρρέουν όταν αξιωματικοί του στρατού εμφανίζονται στο σπίτι τους για να ανακοινώσουν το θάνατο του γιου τους, Jonathan. Ο Michael γίνεται ολοένα και πιο μελαγχολικός και οργισμένος όταν έρχεται αντιμέτωπος με τους πενθούντες συγγενείς και καλοπροαίρετους γραφειοκράτες του στρατού. Ενώ, η σύζυγός του ξεκουράζεται, ο Michael μέσα σε μια θύελλα οργής βιώνει μια από τις ανατροπές της ζωής που αντιπαρατίθεται με τις σουρεαλιστικές στρατιωτικές εμπειρίες του γιου του.
Ο Samuel Maoz, σκηνοθέτης της ταινίας, δηλώνει: «Ο Αϊνστάιν είπε ότι η σύμπτωση είναι ο τρόπος που ο Θεός παραμένει ανώνυμος. Το Foxtrot είναι ο χορός ενός ανθρώπου με τη μοίρα του. Είναι μια φιλοσοφική παραβολή που προσπαθεί να αποδομήσει αυτή την αόριστη έννοια που ονομάζεται "τύχη" μέσα από μια ιστορία για έναν πατέρα και τον γιο του. Είναι μακρυά ο ένας από τον άλλο, αλλά παρά την απόσταση και τον απόλυτο διαχωρισμό μεταξύ τους - αλλάζουν ο ένας το πεπρωμένο του άλλου. Η πρόκληση που έθεσα για τον εαυτό μου ήταν να αντιμετωπίσουμε το χάσμα ανάμεσα στα πράγματα που ελέγχουμε και εκείνα που είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Κάποιες στιγμές, επέλεξα να συνδυάσω την κριτική με την συμπόνια. Σε άλλες στιγμές, ο τόνος είναι ειρωνικός, αλλά αποστασιοποιημένος από το χρόνο και τον τόπο. Το επίκεντρο της ταινίας δεν είναι τα συμπτώματα, αλλά η φιλοσοφική ιδέα, η ψυχολογική κατάσταση των χαρακτήρων και ο τρόπος με τον οποίο ασχολούνται με την αγάπη και τον πόνο
(πηγή σημειώσεις για την παραγωγή, κατάλογος του Φεστιβάλ Βενετίας)


*Foxtrot | Kριτική | LiFO


Επίδειξη ισχύος Ερτογάν για την κατάληψη του Αφρίν (βίντεο)Σωτήρης Ρούσσος: «Οι μεγάλες δυνάμεις ετοιμάζουν Plan B για την Τουρκία...»


Η κατάληψη του Αφρίν είναι σίγουρα κέρδος για την Τουρκία καθώς της δίνει - προς το παρόν - μια, έστω και μικρή, ζώνη επιρροής στην Συρία και την βάζει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το αύριο της διχοτομημένης χώρας, κάτι που αποτελεί βασική στόχευση του Ερντογάν.
Στο μεταξύ, ο Τούρκος πρόεδρος με την νίκη αυτή κερδίζει στο εσωτερικό και διαφημίζει τον εαυτό του στο εξωτερικό. Τη συνοδεύει με δηλώσεις - απειλές προς Κύπρο και Ελλάδα και με προβλέψεις περί Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου που θα ξεκινήσει από τη Συρία. Η Τουρκία δείχνει να κερδίζει σε όλα τα μέτωπα. Είναι όμως έτσι;
Ο Σωτήρης Ρούσσος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στη Μέση Ανατολή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μιλώντας στο tvxs.gr, εξηγεί τη σημασία της κατάληψης του Αφρίν τόσο για την Τουρκία, όσο και για τους συσχετισμούς μέσα στη Συρία και προβλέπει τις κινήσεις των μεγάλων δυνάμεων απέναντι στον Ερντογάν.
Ποιο είναι για την Τουρκία το κέρδος από την κατάληψη του Αφρίν; 
Είναι ένα σημαντικό βήμα για την Τουρκία, μια στρατιωτική νίκη. Είναι μια επιβεβαίωση στρατηγικής του Ερντογάν, τουλάχιστον του τελευταίου χρόνου. Όσον αφορά τον Ερντογάν βραχυπρόθεσμα θα του αποδώσει αρκετά μεγάλα οφέλη στο εσωτερικό. Η απήχησή του θα ισχυροποιηθεί. Άρα από αυτή την πλευρά, η πτώση του Αφρίν είναι θετική για την Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, θα λέγαμε ότι η Τουρκία μετά την κατάληψη του Αφρίν έχει δυο προκλήσεις μπροστά της. Η μία είναι αν θα προχωρήσει ανατολικά του Ευφράτη, περιοχή που βρίσκεται υπό την ζώνη επιρροής των ΗΠΑ και άρα θα συγκρουστεί με τους Αμερικανούς και η δεύτερη πρόκληση είναι πως θα καταφέρει να σταθεροποιήσει την παρουσία της στην περιοχή του Αφρίν. Και προς το παρόν δεν είναι μια φίλια περιοχή για την Τουρκία. Οι δυνάμεις και ο πληθυσμός στην περιοχή παραμένει κυρίως κουρδικός και πιθανότατα θα βρει αν όχι άμεσα αλλά σε κάποιο χρονικό διάστημα αρκετή αντίσταση. Αυτό μπορεί να σημάνει και μια καθήλωση της Τουρκίας εκεί, με μια στρατιωτική και οικονομική αιμορραγία.
Έχει εδαφικές επιδιώξεις ο Ερντογάν; Κι αν όχι τι ακριβώς θέλει στη Συρία; 
Όχι. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι και η πρώτη φορά μετά την προσάρτηση της Αλεξανδρέτας το 1939 που η Τουρκία βγαίνει με το στρατό της τόσο βαθιά στη Συρία, στα ανατολικά της σύνορα. Αυτό και από μόνο του, ανεξάρτητα από τις προθέσεις του Ερντογάν, είναι μια σημαντική στιγμή για την τουρκική πολιτική στην περιοχή, τα τελευταία πενήντα χρόνια. Δεν νομίζω ότι είναι εδαφικές οι βλέψεις του. Είναι κυρίως ζήτημα ασφάλειας, θέλει να καθαρίσει την περιοχή από οποιονδήποτε κουρδικό κίνδυνο και αφετέρου να παίξει έναν ρόλο στην επόμενη ημέρα στη Συρία. Με την κατάληψη του Αφρίν του δίνεται αμέσως, αμέσως μια - έστω και μικρή - ζώνη επιρροής απέναντι στις δυο μεγάλες ζώνες επιρροής των Αμερικανών και των Ρώσων. Αυτό τον βάζει εκ των πραγμάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το τι θα γίνει στη Συρία. Κι αυτό τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τον ενδιαφέρει να μην υπάρξει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πιο σημαντικός στόχος, μαζί με το κουρδικό. Συνδέεται με το κουρδικό και είναι εξίσου σημαντικός στόχος.
Ποιος είναι ο ρόλος των Αμερικανών και των Ρώσων στο Αφρίν; 
Ούτε οι Αμερικανοί επενέβησαν για να σώσουν τους Κούρδους και φυσικά οι Ρώσοι δεν είχαν κανέναν λόγο να το κάνουν. Οι Ρώσοι θέλουν να σταθεροποιήσουν το καθεστώς Άσαντ. Αυτός είναι ο βασικός τους σκοπός και μέσω αυτού να αποκτήσουν επιρροή στην ανατολική Μεσόγειο και να αυξήσουν το κύρος τους στον παγκόσμιο συσχετισμό ισχύος. Οι Κούρδοι δεν είναι σύμμαχοι των Ρώσων. Οι Ρώσοι δεν στηρίζουν τους Τούρκους αλλά δεν είχαν κανέναν λόγο να εμπλακούν στην τουρκο-κουρδική σύγκρουση στο Αφρίν. Ήταν μια σύγκρουση που δεν τους ενδιέφερε σε σχέση με τη δική τους παρέμβαση στη Συρία.
Οι Ρώσοι εμφανίζονται ως σύμμαχοι των Τούρκων. Οι Τούρκοι υποστηρίζονται στο Αφρίν από Σύρους αντικαθεστωτικούς. Δεν θα μπορούσε αυτό να φέρει μια επίθεση του Άσαντ - τον οποίο στηρίζουν οι Ρώσοι - εναντίον τους στην περιοχή; 
Θα γίνει κι αυτό. Αλλά δεν είναι της ώρας. Οι Ρώσοι και ο Άσαντ πηγαίνουν βήμα - βήμα. Αυτή τη στιγμή θέλουν να σταθεροποιηθούν στην περιοχή γύρω από το Χαλέπι, στην περιοχή γύρω από τη Δαμασκό, γι’ αυτό και χτυπάνε την ανατολική Γούτα. Γι’ αυτό και ήρθαν σε συμφωνία με τους Τούρκους για να αποσυρθούν οι τζιχαντιστές από το Ιντλίμπ που είναι πολύ κοντά στο Χαλέπι. Αυτό που θέλουν οι Ρώσοι είναι να ισχυροποιήσουν τον Άσαντ σε μια ζώνη που καλύπτει τα μεγάλα αστικά κέντρα και τους μεγάλους οδικούς άξονες. Αυτό το έχουν σχεδόν πετύχει αλλά όχι ολοκληρωτικά. Θα το έχουν πετύχει ολοκληρωτικά με την πτώση της Γούτα. Άρα αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Σε αυτό έχουν επικεντρωθεί τώρα οι Ρώσοι. Το Αφρίν πιθανότατα να είναι το δεύτερο ή το τρίτο στάδιο της ανακατάληψης της υπόλοιπης Συρίας από το καθεστώς Άσαντ. Και θα έχει να κάνει με πολλά ζητήματα: τι θα ζητήσουν οι Τούρκοι ως εγγύηση από τον Άσαντ για να αποσυρθούν από τις περιοχές των Κούρδων, πόσο ισχυρός θα είναι ο Άσαντ, ώστε να μπορέσει να δώσει εγγυήσεις, δηλαδή να μπορεί να ελέγξει τις περιοχές που ελέγχονται από Κούρδους στρατιωτικά και πολιτικά. Αλλά αυτό είναι σε δεύτερο ή τρίτο στάδιο. Δεν είμαστε ακόμη εκεί.
Τι σημασία έχει η πτώση του Αφρίν για την έκβαση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και τις ισορροπίες εντός της Συρίας; 
Αυτή τη στιγμή στη Συρία υπάρχουν δυο βασικές ζώνες επιρροής. Η μία είναι η ζώνη υπό αμερικανική επιρροή, ουσιαστικά οι κουρδικές περιοχές και η άλλη είναι η μεγάλη ζώνη που είναι υπό την κεντρική κυβέρνηση του Άσαντ με την βοήθεια και την ρωσική παρουσία. Και υπάρχουν και δυο θύλακες όπου ακόμη υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ του καθεστώτος και των τζιχαντιστών: ο ένας είναι η ανατολική Γούτα και ο άλλος σε κάποιες περιοχές στο νότο της Δαμασκού. Υπήρχε και ο θύλακας στην περιοχή βόρεια του Χαλεπίου, όπου κι εκεί οι συγκρούσεις έχουν σταματήσει πια. Άρα επικεντρωνόμαστε σε ένα πολύ μικρό μέτωπο σε σχέση με αυτό που είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια που είναι το μέτωπο της Γούτα, όσο τραγικό κι αν είναι. Και βέβαια οι συγκρούσεις μεταξύ Κούρδων και Τούρκων στο Αφρίν. Αυτά είναι τα μέτωπα. Συνολικά πόλεμος αυτή τη στιγμή στην Συρία δεν υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει στο μέλλον ή δεν θα δούμε διαφοροποιήσεις σε σχέση με τώρα.
Γιατί αυτή τη στιγμή οι ζώνες επιρροής είναι πολύ ρευστές και δεν ξέρουμε τι θα κάνουν οι παίκτες. Θα παραμείνουν οι Αμερικανοί; Θα παραμείνουν οι Ρώσοι και πόσο θα μείνουν; Θα μείνουν οι Τούρκοι και πόσο θα μείνουν; Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια σχετική στασιμότητα και ως προς αυτή, η κατάληψη του Αφρίν από τους Τούρκους δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Αν οι Τούρκοι προχωρήσουν δυναμικά προς τα ανατολικά, πιθανότατα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις αμερικανικές δυνάμεις. Υπάρχουν γύρω στις 2.500 ειδικές δυνάμεις των Αμερικανών μαζί με τις κουρδικές δυνάμεις. Εκεί νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος συμβιβασμός. Ήδη λέγεται ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των Αμερικανών και των Τούρκων για μια στενή ζώνη αναχώματος στα σύνορα Συρίας - Τουρκίας, εκεί που βρίσκονται οι Κούρδοι. Δεν το έχουμε δει αυτό. Η πρόβλεψη που κάνω εγώ είναι ότι τελικά Αμερικανοί και Τούρκοι θα τα βρουν και πιθανότατα να τα βρουν και εις βάρος των Κούρδων. Αυτό βέβαια έχει ένα ρίσκο για τους Αμερικανούς. Πρέπει να τα βρουν με τους Τούρκους αλλά σε βαθμό που δεν θα εξαφανίσουν τους Κούρδους γιατί είναι η μόνη αξιόμαχη συμμαχική δύναμη των Αμερικανών αυτή τη στιγμή στη Συρία.
Οι Κούρδοι έχουν επιλογές και περιθώρια αντίδρασης ή όχι; 
Οι Κούρδοι έχουν τη στήριξη των Αμερικανών. Όμως επειδή δεν έχουν αεροπορική στήριξη και δεν έχουν άρματα μάχης ή βαρύ πυροβολικό είναι ευάλωτοι σε οποιαδήποτε μεγαλύτερη δύναμη, είτε αυτή είναι η Τουρκία, είτε ακόμη και ο στρατός του Άσαντ. Άρα λοιπόν, θα έλεγε κανείς ότι θα πρέπει να αναζητήσουν κι άλλους συμμάχους. Και το πρόβλημα των Κούρδων είναι ότι δεν έχουν κανένα περιφερειακό σύμμαχο. Δεν έχουν σύμμαχο την Τουρκία, δεν έχουν σύμμαχο το Ιράν - που δεν θέλει κουρδικό κράτος - δεν έχουν σύμμαχο την κυβέρνηση της Βαγδάτης στο Ιράκ, δεν έχουν σύμμαχο τον Άσαντ, δεν έχουν κανένα σύμμαχο στην περιοχή. Και για να επιζήσει κάποιος στην περιοχή αυτή χρειάζεται κάποιον σύμμαχο. Οι Αμερικανοί αργά ή γρήγορα θα φύγουν. Πιθανώς ο Άσαντ να μπορούσε να είναι ένας σύμμαχος για τους Κούρδους αλλά αυτό θα χρειαζόταν τεράστια διαπραγμάτευση καθώς δεν του έχουν εμπιστοσύνη. Επίσης το Ισραήλ που κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι ένας σύμμαχος των Κούρδων, δεν πρόκειται να τους στηρίξει πέρα από ένα σημείο. Μπορεί να τους δώσει κάποια όπλα αλλά δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά. Αυτό είναι το μεγάλο, στρατηγικό πρόβλημα των Κούρδων. Ότι δεν έχουν κανένα περιφερειακό σύμμαχο.
Πώς βλέπετε τη δήλωση του Ερντογάν περί Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου που θα μπορούσε να ξεκινήσει από τη Συρία; 
Είναι μία από τις υπερβολικές δηλώσεις του Ερντογάν. Προφανώς σπεκουλάρει, «χτίζει» πάνω στο ενδεχόμενο σύγκρουσης ρωσικών και αμερικανικών δυνάμεων. Είχαμε κάποιες τέτοιες αψιμαχίες μεταξύ αμερικανικών ειδικών δυνάμεων και Ρώσων μισθοφόρων αλλά δε νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν οδηγούμασταν σε Παγκόσμιο Πόλεμο για τέτοια ζητήματα ο πλανήτης θα είχε κονιορτοποιηθεί. Δεν είναι εξάλλου το διακύβευμα τέτοιο ώστε να οδηγήσει σε έναν Γ’ Παγκόσμιο.
Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, μπορεί να φαίνεται ότι κερδίζει σε μια σειρά μέτωπα, είτε είναι το Αφρίν, είτε είναι η διαπραγμάτευση με τους ευρωπαίους όσον αφορά το μεταναστευτικό, είτε η πίεση που ασκεί στην Ελλάδα και την Κύπρο αλλά την ίδια στιγμή νομίζω ότι υπονομεύει για πρώτη φορά πάρα πολύ σοβαρά τη σχέση της με τους δυτικούς συμμάχους της. Κι αυτό είναι ζήτημα που δεν είναι και τόσο απλό. Ορισμένες φορές λέμε ότι η Τουρκία έχει τόσα γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα που όλοι τη θέλουν για σύμμαχο και επομένως δεν θα πάθει τίποτα. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Ναι μεν τώρα, επειδή δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς οι μεγάλες δυνάμεις συμβιβάζονται με τον Ερντογάν αλλά αυτό που έπαθαν από τον Τούρκο πρόεδρο θα τους γίνει μάθημα.
Και η Τουρκία από δω και πέρα, είτε υπό τον Ερντογάν, είτε υπό οποιονδήποτε ηγέτη δεν θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Όλες οι μεγάλες δυνάμεις θα επεξεργαστούν ένα plan B για την Τουρκία, το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Ένα σχέδιο δηλαδή για το τι θα κάνουν σε περίπτωση που η Τουρκία δεν συμμορφώνεται με τις συμμαχικές οδηγίες. Από δω και πέρα τα επιτελεία των μεγάλων δυνάμεων θα εκπονήσουν ένα Plan B κι αυτό δεν είναι καλό για την Τουρκία.